De constructieve vraagbaak – >> in bewerking <<


Controles/checks met webapps
ConstructieCheck heeft een aantal kleine webapps ontwikkeld om voor een paar standaard situaties een inzicht te krijgen in de sterkte of draagkracht van de betreffende constructie. Klik op een van de onderstaande pictogrammen om de betreffende webapp te starten.

Standaardberekeningen
ConstructieCheck.nl kan een aantal standaardberekeningen snel en tegen een aantrekkelijke prijs leveren. Als basis hiervoor dienen de gegevens die u als opdrachtgever aanlevert. Het betreft onder andere de volgende berekeningen:

∞  Houten balklaag platdak;
∞  houten balklaag verdiepingsvloer;
∞  stalen onderslagligger doorbraak dragende tussenwand;
∞  stalen onderslagligger doorbraak dragende (zij)wand;
∞  stalen onderslagligger doorbraak niet-dragende gevel;
∞  fundering eenvoudige aanbouw tot 3,50 m breed.

De standaardberekeningen worden geleverd als korte rapportage op basis van de Eurocodes, zodat de berekening voldoet aan het Bouwbesluit. Voor de volledige lijst van berekeningen, voorbeelden en het aanvraagformulier, zie de pagina Standaardberekeningen.

Kleine verbouwingen
Naast de standaardberekeningen kunnen wij ook de wat ingewikkeldere verbouwingen en nieuwbouw berekenen of constructieve ondersteuning leveren. Indien een bouwvergunning vereist is, is het inschakelen van een constructeur vanzelfsprekend. Bij vergunningsvrij bouwen hoeven er geen tekeningen en berekeningen ingediend te worden bij de gemeente. Er moet constructief en bouwtechnisch natuurlijk wel voldaan worden aan het bouwbesluit en daarmee specifiek de Eurocodes als het gaat om de constructieve veiligheid. Die verantwoordelijkheid legt u neer bij de juiste persoon, de constructeur.

Constructieve opname woning/pand
Bij aan- of verkoop van een pand of bij schade aan het pand kunnen wij voor u een globale visuele constructieve inspectie verzorgen, inclusief het bestuderen van archiefmateriaal. De bevindingen worden in een korte rapportage gepresenteerd.

Reacties zijn gesloten.